دكتر شيخ الاسلام گفت: استفاده از ميوه هاي تازه به جاي شيريني و شكلات به عنوان ميان وعده، مصرف دوغ، آب و آب ميوه هاي طبيعي به جاي نوشابه هاي گازدار، استفاده از ميوه هايي مانند سيب، هلو، گلابي كه قند كمتري دارند و محدوديت مصرف ميوه هاي شيرين مانند انگور، خربزه، خرما، انجير، توت، خودداري از مصرف كمپوت ميوه و كاهش مصرف قند و شكر همراه با چاي، كاهش دريافت مواد قندي را به دنبال دارد.
وي محدود كردن مصرف نان، برنج و ماكاروني (7 سهم در روز)، خودداري از مصرف برنج و ماكاروني در وعده شام، استفاده از نان هاي سبوس دار و استفاده از ميوه به جاي نان و پنير، بيسكويت يا كيك در ميان وعده ها را از جمله راه هاي كاهش دريافت گروه نان و غلات عنوان كرد.

سيب سرخ رو روش سوره يوسف بخوانيد و بخوريد

به خيلي تاثير روي زيبايي جنين داره و گلابي هم تاثير دارهموارد موثر بر هوش نوزاد (آن طوري كه شنيده و يا خوانده ام): پسته، كندر(موجود در عطاري ها)، كنجد

موارد موثر بر زيبايي نوزاد : سيب، به، هلو، انار و خوانده ام كه اگر پدر بچه قبل از اقدام به بارداري گلابي خورده باشد در زيبايي بچه بسيار موثر است.